ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง


วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองได้มอบหมายให้นางวนิดา อินทร์วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมด้วยนางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมประชาคมเพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลส่่งเสริมสุขภาพตำบลดงพลอง นำโดยนางจิระภา ปิยะชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพลอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง