ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง นำโดยนายบุญทัน  พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง พร้อมคณะ ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ องค์การบรืหารส่วนตำบลคลองเมือง