วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เเละของเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เเละเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดหาทรายอะเบท น้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการขยายผลการจัดตั้งธนาคาร งานสาธารณสุขแสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดหาต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง, พญาเสือโคล่ง, ตะแบก, ราชพฤกษ์) ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว (กว้างxลึกxสูง) 180x60x74 ซม./ตัว จำนวนทั้งหมด 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟสปอร์ทไลท์ติดรถยนต์ เป็นไฟสปอร์ทไลท์ ชนิด LED. ขนาด 30 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง