วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการซ่อมแซมถนนถนนภายในตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. รัชกาลที่ 10 ขนาด 60 x 90 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Cannon Pixma IP๗๒๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จำนวนทั้งหมด 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง