วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระนารายณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเมือง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสายธาร (แยกทางหลวงชนบท ๕๐๔๒ - แยกทาง นม. ๐๖๒๐๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต็งน้อย (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ - (บ้านหนองแมว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลอง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง