วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเครื่องหมายและใบรับรองการฉีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระน้ำประปาบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มกาแฟ, น้ำดื่มถัง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อจัดหาสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เพื่อเติมเครื่องดับเพลิง ขนาด 18 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง