วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง ประจำเดือน 1พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ ประจำเดือน 1พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กบ้านคลองเมือง 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท ประเภทชาย ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ประเภทหญิง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ประเภทชาย ตำบลคลองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานไม่ปูหญ้า ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง